Pons.bg - За учителите
ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

За учителите

Разпределения

Разпределения

Тук ще намерите годишни тематични планове на предоставяните от издателството учебни системи за различните видове обучение и хорариуми.

Кампания "Активни учители споделят опита си"

Кампания "Активни учители споделят опита си"

Уважаеми колеги и приятели, тук ще намерите мненията на Ваши колеги, преподавателите по английски и немски език, за наши учебни системи и помагала. Благодарим на всички участници в...

Каталози на издателството

Каталози на издателството

Тук ще намерите каталозите на издателството в електронен вариант.        

Материали към учебната система DIREKT

Материали към учебната система DIREKT

Тук ще намерите допълнителни материали за работа към учебната система по немски език за осми интензивен клас DIREKT.  

Материали по история

Материали по история

Тук ще намерите допълнителни материали към учебното помагало по история на немски за 10 клас Geschichte und Geschehen für die 10. Klasse.

Работни листа към Картинните речници

Работни листа към Картинните речници

Тук ще намерите разнообразни упражнения и задачи за фотокопиране и работа в клас към картинните речници.

Списъци с одобрение на МОН

Списъци с одобрение на МОН

Тук ще намерите актуалните списъци на МОН с одобрените учебни помагала за периода 2003 - 2015 г.

Полезна информация

Полезна информация

Тук ще намерите информация за видовете сертификатни изпити по английски и немски език, за общата европейска езикова рамка, както и за Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и др.

Допълнителни материали

Допълнителни материали

Тук ще намерите допълнителни материали, тестове, материали за фотокопиране и аудиозаписи към учебните системи, одобрени от МОН.