Pons.bg - Условия за ползване
ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Условия за ползване

Общи условия за ползване на PONS.bg
КЛЕТ България, София

Общи условия за представянето на PONS на домейна www.pons.bg, а също и на всички прилежащи субдомейни (наричани оттук нататък Портал).
В сила от: декември 2015 г.

За използването на Портала са в сила следните търговски условия

1. Територия на действие
1.1 Следните общи търговски условия са в сила за Портала (включително всички прилежащи домейни и/или субдомейни) на КЛЕТ България, ул. Петър Делян 22, 1124 София, представлявано от управителя Владимир Колев (занапред наричан КЛЕТ). Порталът е портал със следните предложения: онлайн речник, онлайн магазин, онлайн упражнения, безплатни онлайн материали, които занапред ще бъдат наричани „Услуги“.
1.2. Порталът работи изключително на базата на тези условия на ползване. Към момента на използването на Услугите ни онлайн важат тези условия. Ние не установяваме условия, които се отклоняват от тези разпоредби освен в случаите, в които те са писмено потвърдени от нас. С използването на Портала Вие се съгласявате изрично и без последващи обяснения с общите условия на ползване. Непълнолетни или лица, които в каквато и да било степен не могат да отговарят за действията си, не могат да използват Услугите без съгласието на техните настойници. С използването на Услугите те декларират, че разполагат със съгласието на настойниците си.
1.3. КЛЕТ има правото да променя и да допълва общите условия за ползване по всяко време и без необходимост да уведомява ползвателите за това.
1.4. КЛЕТ има правото да променя Портала по всяко време, да прави промени в съдържанието, да допълва или премахва информация. 

2. Обхват на Портала
КЛЕТ предоставя на Портала Услуги, които позволяват на ползвателите да закупуват продукти, да коментират продукти. За използването на тези Услуги се изисква регистрация на потребителите.

3. Право на достъп, парола, опазване на лични данни, загуба
3.1. За пълноправно използване на Портала потребителят трябва да предостави лични данни. Той се регистрира с потребителско име и парола. Тези данни осигуряват на потребителя достъп до потребителския му профил.
Потребителят се задължава да съхранява потребителското си име и парола от посегателството на трети лица. Потребителят се задължава да информира КЛЕТ, ако има опасения, че е извършено нелегитимно ползване на потребителското му име и парола.

4. Права и задължения на ползвателя
4.1. За времето на ползване на Портала потребителят има правото да използва Услугите с оглед на уговорените в този документ общи условия на ползване.
4.2. Потребителят се задължава да спазва действащите закони на Република България.
4.3. Всеки потребител на Портала носи пълна отговорност за действията си по време на ползване Услугите на Портала.
4.4. На Потребителя не е позволено да пренася съдържание на доставчика в други мрежи (напр. училищни или университетски интранети, обменни борси и под.), да пренася или да съхранява данни да други компютри, освен на собствения.
4.5. Потребители, които публикуват или обменят коментари в рамките на Услугите, предоставяни от Портала, се задължават да спазват културни, религиозни и лични виждани на трети лица в рамките на законовите разпоредби.
4.6 Потребителят носи лична отговорност за информацията, която публикува.
4.7. Неспазването на описаните права в тази разпоредба могат да доведат до ограничаване на достъпа до Услугите на Портала за потребителя.
4.8. Потребителят носи отговорност за нанасяне на щети от всякакъв вид в рамките на Портала и се задължава да компенсира КЛЕТ за нанесените щети, в това число и за всички належащи правни разходи.

5. Авторски права
5.1. Авторски права или други права на трети лица, до които потребителят има достъп в рамките на използване на Услугите на Портала, са защитени с договор. Затова нерегламентираното използване и поместване на подобна информация на портали на трети лица, с изключение на случаите, в които е предоставено писмено разрешение на КЛЕТ, не се допуска и се преследва по закон.

6. Отговорности
6.1. Посредством Порлата се предлагат информационни предложения. За загуби или вреди, които биха могли да Ви бъдат причинени в случай че се доверите на информацията, предоставена в рамките на Портала,КЛЕТ не носи отговорност.
6.2. КЛЕТ не може да предостави пълна гаранция за пълнотата, правилността или актуалността на информационните предложения.
6.3. КЛЕТ не гарантира, че Услугите ще бъдат достъпни, безгрешни и точни по всяко време. Вследствие на технически проблеми, които се намират извън правомощията на КЛЕТ, може да бъде прекъснат за известно време достъпът до Услугите на Портала. КЛЕТ акцентира върху това, че компютърните програми и мобилните приложения не могат да бъдат конципирани така, че да работят безпроблемно на всички електронни устройства. КЛЕТ не носи отговорност за грешки от всякакъв технически род, които могат да настъпят по време на ползване на програмите върху електронните устройства на ползвателя.
6.4 КЛЕТ не носи отговорност за загуба на данни или повреда на електроника, които са следствие на неумело или нерегламентирано ползване на различните Услуги на Портала. Задължение на потребителя е да опазва данните, които е получил от Услугите на Портала.

7. Опазване на данните
7.1. КЛЕТ се задължава да опазва личните данни на потребителите съгласно условията, описани в закона за личните данни. Със създаването на потребителски профил потребителят декларира съгласието си да предоставя на КЛЕТ личните си данни.

8. Други
В случаите когато в договора е записано изискване за писмено разрешение, се зачита и изпращането на имейл или телефакс. За всички разпоредби, отнасящи се до ползването на Портала, важат законите на Република България.

9. Норми с временно действие
В случаите когато едно от условията на този договор е невалидно или неприложимо или ако в договора не се съдържа необходима разпоредба, валидността на договора не е нарушена. В гореописаните случаи се прилагат разпоредбите на съответния действащ закон и се взима решение, което да устройва двете страни по договора.

КЛЕТ България ООД
Управител: Владимир Колев
ДДС номер: BG130878827
ул. Петър Делян 22, 1124 София