Pons.bg - Разпределения за новите учебници за 3., 7., 9. и 10. клас
ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Новини

Разпределения за новите учебници за 3., 7., 9. и 10. клас

verified-text-paper_318-61628tn.jpg

Уважаеми колеги,

Разпределенията на новите учебници за 3., 7., 9. и 10. клас ще бъдат готови и качени на сайта в средата на месец Август.