Pons.bg - ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИЦИ
ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИЦИ

Тук ще намерите всички провекти на учебници за 3., 7., 9. и 10. клас, които издателство КЛЕТ България внесе за одобрение в процедурата по оценяване и одобряване на проекти на учебници на МОН.

Проекти на учебници за 3. клас по английски, немски и руски език.

Проекти на учебници за 7. клас по английски, немски и руски език.

Проекти на учебници за втори чужд език в 9. и 10. клас за постигане на ниво А1 по

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИЦИ за интензивно и разширено изучаване за нивата А1 - B1 по английски, немски,