Pons.bg - Copy Collection
ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Copy Collection

Материали за фотокопиране. Граматични игри и занимания за младите учащи.

Материали за фотокопиране. Лексикални игри и занимания за младите учащи.

Primary Music Box

Английски

Материали за фотокопиране.  Традиционни песни и задачи за ученици в начален курс.

Материали за фотокопиране. Тематични уроци, в които са заложени междупредметните връзки в

Материали за фотокопиране. Игри и задачи за начален курс.

Материали за фотокопиране. Задачи за говорене и слушане за начален курс.

Материали за фотокопиране. Задачи за произношение за начален курс.

Материали за фотокопиране. Задачи за четене и пъзели за начален курс.

Teen World

Английски

Материали за фотокопиране. Разнообразни задачи за тийнейджъри.

Материали за фотокопиране. Разнообразни задачи за тийнейджъри.